Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Tư duy chiến lược & Kỹ năng lãnh đạo

Mô tả

Khóa học “Tư duy chiến lược & Kỹ năng lãnh đạo” được xây dựng nhằm hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng tầm nhìn lãnh đạo, rèn luyện và phát triển kỹ năng lãnh đạo hiệu quả.
Khóa học bao gồm các nội dung sau:

Tổng quan về chiến lược

1. Các nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược

2. Lựa chọn và triển khai chiến lược

3. Lãnh đạo trong bối cảnh thay đổi của tổ chức và môi trường

4. Lãnh đạo trong thế giới VUCA

5. Ủy quyền và giao việc hiệu quả

6. Tổng kết khóa học

Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học, học viên hiểu được công tác xây dựng chiến lược trong doanh nghiệp, các xu hướng mới về lãnh đạo trong thời kỳ nhiều biến động và không chắc chắn, hiểu rõ các vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo đầy khó khăn, cũng như cách thức ủy quyền và giao việc hiệu quả.

Thời lượng

4 buổi - 8 bài học

Tác giả

DVLEdu.vn

Đối tượng

Quản lý, Brokers, Investors