Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Quản trị tài chính

Mô tả

Trong doanh nghiệp, làm thế nào để ra các quyết định về các loại tài sản của doanh nghiệp, tài trợ các loại tài sản đó như thế nào, sẽ quản lý các nguồn tài sản của nó ra sao? Cách nào để thực hiện những công việc trên một cách tối ưu? Có lẽ bạn cũng đã biết, khi thực hiện tối ưu những vấn đề trên thì giá trị doanh nghiệp có thể đạt lớn nhất, khi đó tài sản của các cổ đông cũng đạt lớn nhất. Nhưng cũng đồng thời nếu không quản lý hiệu quả thì cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đso phải đối mặt với bài toán nan giải, thậm chí nếu kiểm soát không tốt khiến nhiều doanh nghiệp ngấp nghé bên bờ vực phá sản.

Đến với nội dung Quản trị Tài chính, Học viên sẽ lần lượt đi qua các nội dung:

  • Giới thiệu về Quản trị tài chính
  • Đọc và phân tích các báo cáo tài chính
  • Tỷ lệ lãi tiền vay, định giá trái phiếu
  • Giới thiệu Định giá cổ phiếu
  • Quản lý vốn lưu động và nợ ngắn hạn
  • Hệ thống ngân sách tổng thể
  • Kiểm soát ngân sách và các báo cáo thực hiện
  • Kỹ thuật lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư

Mục tiêu đào tạo

Khóa học Quản trị Tài chính - Financial Management sẽ giúp học viên hiểu được những vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp, có thể hiểu và đánh giá báo cáo tài chính và cách thức quản trị tài chính trong doanh nghiệp như lập ngân sách, dự báo, cách thức quản lý tiền mặt và các khoản phải thu.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Thời lượng

6 buổi - 15 bài học

Tác giả

DVLEdu.vn

Đối tượng

Quản lý, Brokers, Investors