Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Chuyên đề “Quản trị nhân sự chuyên nghiệp” cung cấp những kỹ năng và kiến thức cần thiết để các SMEs vận dụng hiệu quả vào công việc quản lý đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp mình, từ đó gia tăng nguồn vốn nhân sự để hướng đến sự phát triển bền vững.

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

  • Tổng quan về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
  • Tuyển dụng nhân sự
  • Giao việc và Đánh giá nhân sự
  • Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ

Mục tiêu đào tạo

Khóa học “Quản trị nhân sự chuyên nghiệp” giúp học viên củng cố các kiến thức về quản trị nhân sự qua các chia sẻ thú vị của giảng viên chuyên nghiệp

Học viên nắm được các kiến thức tổng quan về quản trị nhân sự, quy trình tuyển dụng, giao việc và đánh giá nhân sự.

Học viên cũng được chia sẻ phương pháp xử lý các tình huống quản trị nhân sự hiệu quả trong thực tế qua các case study, video và các hoạt động tương tác khác trên hệ thống.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Thời lượng

4 buổi - 8 bài học

Tác giả

DVLEdu.vn

Đối tượng

Quản lý, Brokers, Investors