Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Marketing cho ngành hàng B2B

Thị trường doanh nghiệp đóng góp một vai trò vô cùng to lớn trong việc phát triển kinh tế. Các loại hình doanh nghiệp, tổ chức đều có nhu cầu mua sản phẩm sử dụng cho mục tiêu của doanh nghiệp, kinh doanh bán lại đối với doanh nghiệp thương mại, và để sản xuất sản phẩm của mình. Việc hiểu các nguyên tắc marketing cho đối tượng khách hàng của mình là một trong những ưu tiên mà mỗi doanh nghiệp nên đầu tư để có một đội ngũ năng suất cao bao gồm cả marketing lẫn sales.
Khóa học tiếp thị doanh nghiệp (B2B) sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và các cách tiếp thị doanh nghiệp mới nhất và thực tiễn nhất thông qua các nội dung sau đây:

 • Hiểu về thị trường B2B
 • Qui trình & tâm lý mua hàng B2B
 • Phân tích marketing B2B
 • Chiến lược marketing B2B
 • Công cụ thực thi

Mục tiêu đào tạo

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Biết và hiểu về bản chất thị trường B2B
 • Nắm bắt quy trình mua hàng trong thị trường B2B
 • Hiểu, phân tích và lựa chọn chiến lược phù hợp cho Marketing B2B
 • Biết cách lên những chiến thuật, kế hoạch hoạt động Marketing B2B hiệu quả.

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

 • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Thời lượng

7 buổi - 8 bài học

Tác giả

DVLEdu.vn

Đối tượng

Quản lý, Brokers, Investors