Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Marketing căn bản cho Doanh nghiệp

Ngày nay, xu hướng khởi nghiệp đang phát triển rất nhanh. Có nhiều hoạt động và chương trình hỗ trợ cho việc khởi nghiệp hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi để khởi nghiệp hiệu quả là người chủ doanh nghiệp phải hiểu rõ vai trò thực sự của marketing thì mới tạo ra được nhiều cơ hội thành công.

Khóa học này sẽ mang đến các kiến thức liên quan đến:

  • Những khái niệm, quy trình và hành trình mua hàng, nghiên cứu marketing
  • Phương thức xác lập phân khúc, khách hàng mục tiêu, và định vị nhãn hàng
  • Tiếp cận mô hình 4P truyền thống và 7P mở rộng.
  • Phương thức xây dựng bộ phận marketing và hệ thống kiểm soát

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của khóa học này được thiết kế nhằm:

  • Xác định được bản chất của marketing, các loại nhu cầu, hành vi và hành trình mua sắm của người tiêu dùng.
  • Xác định được các yếu tố cấu thành chiến lược marketing
  • Sử dụng mô hình 7P vào thực tiễn marketing
  • Tổ chức được bộ máy marketing, và các cách kiểm soát hoạt động marketing

Tổng quan khóa đào tạo

Đối tượng đào tạo?

Đối tượng khóa học này muốn hướng đến là:

  • Nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cá nhân có mong muốn khởi nghiệp

Thời lượng

5 buổi - 9 bài học

Tác giả

DVLEdu.vn

Đối tượng

Quản lý, Brokers, Investors