Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Kỹ năng Quản lý kinh doanh - Social COO

Mục tiêu khóa học

  • Trở thành Nhà điều hành Tiếp thị liên kết & Bán hàng tác động xã hội Gia tăng doanh số, Gia tăng thu nhập, và Gia tăng lợi nhuận.
  • Nâng tầm giá trị bản thân, hiểu được Social Business là gì? Social Business Điều hành Tiếp thị liên kết và Bán hàng tác động xã hội như thế nào?
  • Điều hành Tiếp thị liên kết và Bán hàng tác động xã hội Gia tăng doanh số.
  • Thấu hiểu mô hình Hệ điều hành Xã hội (SOS - Social Operating System).
  • Nâng tầm quản trị, điều hành theo đúng sơ đồ tổ chức Gia tăng doanh số.
  • Xác định được sứ mệnh cuộc đời bạn.
  • Xác định vị trí hiện tại của bạn.
  • Tìm được phương pháp để xác định được sức mạnh, tiềm năng của bạn.
  • Lập kế hoạch (lập chí) để thành công chắc chắn.

Thời lượng

3 buổi - 0 bài học

Đối tượng

Tất cả