Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Giao việc và ủy quyền

Kỹ năng giao việc và ủy quyền là khả năng phân công trách nhiệm, nhiệm vụ và ủy quyền cho người khác một cách hiệu quả. Đây là kỹ năng vô cùng quan trọng đối với các nhà quản lý, lãnh đạo mà rất nhiều nguồn đào tạo đã và đang hướng đến. Giao việc và ủy quyền đồng nghĩa với năng lực của một doanh nghiệp trong việc thích ứng với các thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.
Nhận ra vai trò quan trọng của kỹ năng này, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ Kế hoạch & đầu tư đã xây dựng nên chương trình đào tạo khóa học trực tuyến “Kỹ năng giao việc & ủy quyền” nằm trong dự án “Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV" để cung cấp những phương pháp và công cụ hiểu quả giúp các nhà quản lý, lãnh đạo có thể giao việc, ủy quyền hiệu quả cho các đơn vị, nhân viên trong doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa học: 

• Hiểu bản chất, tầm quan trọng của vấn đề giao việc và ủy quyền 

• Xác định được quy trình giao việc và ủy quyền khoa học, hiệu quả

• Lựa chọn được đúng việc, đúng người, đúng thời điểm để giao việc và uỷ quyền - Xác định được các kỹ năng cần thiết để giao việc và ủy quyền thành công. 

Thời lượng

4 buổi - 10 bài học

Tác giả

DVLEdu.vn

Đối tượng

Quản lý, Brokers, Investors