Thời gian học phù hợp, linh hoạt địa điểm học: Học mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối Internet.
Hệ thống học tập hiện đại: Học viên được trải nghiệm hệ thống học tập tiên tiến bậc nhất với kho bài giảng, bài kiểm tra, bài luyện tập sinh động.
Nội dung chất lượng: Bám sát yêu cầu thực tế, giúp trang bị kiến thức vững chắc cho học viên.

Khóa học

Brand Positioning: Định Vị Thương Hiệu

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về mô hình Định vị Thương hiệu chuẩn (Brand DNA) để làm cơ sở cho tất cả hoạt động marketing. Phù hợp cho sinh viên, người mới đi làm, hay bất kỳ ai đam mê Marketing, Quảng cáo truyền thông và Xây dựng Thương hiệu.

Định vị Thương hiệu là cơ sở, nền tảng cho mọi hoạt động Marketing và Xây dựng Thương hiệu, như: truyền thông, định giá, phát triển bao bì sản phẩm, phát triển danh mục thương hiệu và sản phẩm, đổi mới sản phẩm, phát triển hệ thống kênh phân phối, v.v…

Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng về mô hình Định vị Thương hiệu chuẩn (Brand DNA) để làm cơ sở cho tất cả hoạt động marketing. Phù hợp cho sinh viên, người mới đi làm, hay bất kỳ ai đam mê Marketing, Quảng cáo truyền thông và Xây dựng Thương hiệu.

Mô hình Định Vị Thương Hiệu chuẩn (Brand DNA) gồm 9 yếu tố gắn bó chặt chẽ với nhau:

  1. Định nghĩa thị trường (Market definition)
  2. Khách hàng mục tiêu (Target consumer)
  3. Sự thật ngầm hiểu (Consumer insight)
  4. Lợi ích sản phẩm (Benefits)
  5. Lí do để tin vào sản phẩm / thương hiệu (Reason-to-believe)
  6. Điểm khác biệt độc nhất (Discriminator / Differentiator)
  7. Giá trị, Niềm tin & tính cách của thương hiệu (Values, Beliefs & Personalities) 
  8. Nguyên tắc phát triển sản phẩm (Product development principles)
  9. Giá trị cốt lõi (Brand Essence)

Trước khi làm bất kỳ thực thi thương hiệu (Brand Execution) trong nội bộ hay ngoài thị trường, bạn – với vai trò là 1 marketer – hãy thấm nhuần định vị thương hiệu của bạn trước, vì đây sẽ là kim chỉ nam hướng dẫn cho bạn biết cần phải làm gì và ko nên làm gì cho thương hiệu của mình

Chủ đề

Brand Planning

Thời lượng

11 buổi - 0 bài học

Tác giả

Brandcamp.asia

Đối tượng

Tất cả