Đào tạo nghề Social CEO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social CEO - Quy trình

1. Xác định chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật 1. Xác định KPIs từng bộ phận, nhân sự theo mô hình Social BOZ, Social BIZ,… 2. Xác định năng suất lao động 2. Lập kế hoạch và phân loại kế hoạch 1. Lập chỉ tiêu 2. Lập kế hoạch 3. Lập lịch biểu quản trị và triển khai kế hoạch Lập lịch biểu quản trị và thực hiện kế hoạch 4. Kiểm tra Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu 5. Điều chỉnh Điều chỉnh 6. Quản trị Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội Quản trị Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội 7. Quản trị Hệ thống công nghệ Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội Quản trị Hệ thống công nghệ Doanh nghiệp nhượng quyền xã hội 8. Quản trị Hệ thống Truyền thông Doanh nghiệp xã hội Quản trị Hệ thống Truyền thông Doanh nghiệp xã hội 9. Quản trị Tài chính Doanh nghiệp xã hội Quản trị Tài chính Doanh nghiệp xã hội

Mục tiêu khóa học

 • Xác định rõ đây là một nghề - Nhà Quản trị tác động và trách nhiệm xã hội (Social CEO – Social Chief Executive Officer).
 • Trở thành Nhà Quản trị tác động xã hội Gia tăng doanh số, Quản trị tối ưu.
 • Nâng tầm giá trị bản thân, hiểu được Social Business là gì? Social Business Quản trị tác động và trách nhiệm xã hội như thế nào?
 • Học Quản trị Gia tăng doanh số, Quản trị tối ưu.
 • Thấu hiểu mô hình SOS, nâng tầm quản trị, tổ chức, vận hành.
 • Quản trị, điều hành Doanh nghiệp xã hội theo đúng sơ đồ tổ chức Gia tăng doanh số, Quản trị tối ưu.
 • Xác định được sứ mệnh cuộc đời bạn.
 • Xác định vị trí hiện tại của bạn.
 • Tìm được phương pháp để xác định được sức mạnh, tiềm năng của bạn.
 • Lập kế hoạch (lập chí) để thành công chắc chắn.
 • Xác định được Nhân sự, Đồng đội của bạn là ai? Nhà đầu tư, Đối tác, Khách hàng của bạn là ai?