Đào tạo Huấn - Nghệ để trở thành Social COO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Quy trình quản lý

Quy trình 1. Xác định mục tiêu và năng suất 1. Xác định các tiêu chí của Social Affiliators, Social Sellers

Xác định các tiêu chí của Social Affiliators, Social Sellers
Chưa học

2. Xác định năng suất lao động

Xác định năng suất lao động
Chưa học

2. Thiết lập kế hoạch 1. Lập chỉ tiêu

Lập chỉ tiêu
Chưa học

2. Lập kế hoạch

Lập kế hoạch
Chưa học

3. Lập lịch biểu thực hiện kế hoạch

Lập lịch biểu thực hiện kế hoạch
Chưa học

3. Sửa đổi hoàn thiện 1. Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu

Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu
Chưa học

2. Báo cáo

Báo cáo
Chưa học

3. Điều chỉnh

Điều chỉnh
Chưa học

4. Tổng hợp và xây dựng chiến thuật vận hành, điều hành

Tổng hợp và xây dựng chiến thuật vận hành, điều hành
Chưa học

Mục đích của Quy trình dành cho Social COO

  • Trở thành Nhà điều hành Tiếp thị liên kết & Bán hàng tác động xã hội Gia tăng doanh số, Gia tăng thu nhập, và Gia tăng lợi nhuận.
  • Nâng tầm giá trị bản thân, hiểu được Social Business là gì? Social Business Điều hành Tiếp thị liên kết và Bán hàng tác động xã hội như thế nào?
  • Điều hành Tiếp thị liên kết và Bán hàng tác động xã hội Gia tăng doanh số.
  • Thấu hiểu mô hình Hệ điều hành Xã hội (SOS - Social Operating System).
  • Nâng tầm quản trị, điều hành theo đúng sơ đồ tổ chức Gia tăng doanh số.
  • Xác định được sứ mệnh cuộc đời bạn.
  • Xác định vị trí hiện tại của bạn.
  • Tìm được phương pháp để xác định được sức mạnh, tiềm năng của bạn.
  • Lập kế hoạch (lập chí) để thành công chắc chắn.