Đào tạo nghề Social COO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Đào tạo nghề Social COO - Quy trình

Mục tiêu khóa học

  • Trở thành Nhà điều hành Tiếp thị liên kết & Bán hàng tác động xã hội Gia tăng doanh số, Gia tăng thu nhập, và Gia tăng lợi nhuận.
  • Nâng tầm giá trị bản thân, hiểu được Social Business là gì? Social Business Điều hành Tiếp thị liên kết và Bán hàng tác động xã hội như thế nào?
  • Điều hành Tiếp thị liên kết và Bán hàng tác động xã hội Gia tăng doanh số.
  • Thấu hiểu mô hình Hệ điều hành Xã hội (SOS - Social Operating System).
  • Nâng tầm quản trị, điều hành theo đúng sơ đồ tổ chức Gia tăng doanh số.
  • Xác định được sứ mệnh cuộc đời bạn.
  • Xác định vị trí hiện tại của bạn.
  • Tìm được phương pháp để xác định được sức mạnh, tiềm năng của bạn.
  • Lập kế hoạch (lập chí) để thành công chắc chắn.