Đào tạo Huấn - Nghệ để trở thành Social COO

Hãy làm theo các bước của Quy trình đào tạo trên để hoàn thành!
Kỹ thuật quản lý

Quy trình

1. Xác định mục tiêu và năng suất

bài giảng

Xác định các tiêu chí của Social Affiliators, Social Sellers

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Xác định năng suất lao động

Chưa học Học:0% Thi:0%

2. Thiết lập kế hoạch

bài giảng

Lập chỉ tiêu

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Lập kế hoạch

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Lập lịch biểu thực hiện kế hoạch

Chưa học Học:0% Thi:0%

3. Sửa đổi hoàn thiện

bài giảng

Kiểm tra kết quả thực hiện lịch biểu

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Báo cáo

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Điều chỉnh

Chưa học Học:0% Thi:0%
bài giảng

Tổng hợp và xây dựng chiến thuật vận hành, điều hành

Chưa học Học:0% Thi:0%